Wihlborgs emitterar obligationslån om 300 miljoner Bild: Anders Jarl.

Wihlborgs emitterar obligationslån om 300 miljoner

Ekonomi

11 februari 2014

Wihlborgs Fastigheter AB har emitterat ett seniort garanterat obligationslån om 300 miljoner på den svenska obligationsmarknaden. Emissionen har en löptid om fem år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månader STIBOR +55 bp och har slutligt förfall den 18 februari 2019. Obligationslånet är garanterat genom en proprieborgen från Region Skåne som i sin tur har säkerhet i fastigheten Landsdomaren 6 i Lund, vilken de hyr av Wihlborgs på ett 20-årigt hyresavtal.

Som ersättning för garantin erhåller Region Skåne en löpande borgensavgift från Wihlborgs under obligationens löptid.

"Syftet med emissionen är att ytterligare diversifiera koncernens finansiering samtidigt som vi lyckats skapa en struktur som är positiv även för Region Skåne", säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

Wihlborgs kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Wihlborgs, 

För övrig information, kontakta:

Anders Jarl, VD för Wihlborgs, Tel: 040-690 57 10,

Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef Wihlborgs, 040-690 57 31