Wihlborgs emitterar 485 miljoner Bild: Anders Jarl, VD för Wihlborgs.

Wihlborgs emitterar 485 miljoner

Ekonomi

28 april 2014

Wihlborgs emitterar ytterligare 485 miljoner företagsobligationer.

Wihlborgs Fastigheter har emitterat ytterligare 485 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Beloppet är inom ramen för det seniora garanterade obligationslån som lanserades i februari 2014.

"Vi fortsätter att diversifiera vår finansiering och ser positivt på att kunna finna intressanta lösningar på kapitalmarknaden", säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB.

Emissionen har gjorts till villkor som motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR +55 bp och lånet har slutligt förfall den 18 februari 2019. Obligationerna är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Wihlborgs, 

För övrig information, kontakta: 

Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter AB, Tel: 040-690 57 00