Wihlborgs - Arbetsplatser fortsätter leverera

Wihlborgs - Arbetsplatser fortsätter leverera

Ekonomi

21 oktober 2022

Wihlborgs levererar ett starkt halvår

 

- Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 Mkr. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 Mkr. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Sammantaget fortsätter vi att leverera ett starkt kassaflöde. Kassaflödet ger oss en stark balansräkning där soliditeten är 41 procent och belåningsgraden 49 procent. Med det starka kassaflödet som bas kan vi trots förändringar i vår omvärld fortsätta att investera i projektutveckling och utvärdera nya förvärvsmöjligheter.

- Även i föränderliga tider behåller vi vårt fokus på hållbarhetsfrågor. I den internationella utvärderingen av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete, GRESB, har Wihlborgs i år fått fem stjärnor av fem möjliga och dessutom utsetts till global sektorledare. Arbetet fortsätter oförtrutet på olika områden, inte minst i form av ett stort antal projekt relaterade till energieffektivisering.

 

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 2 447 Mkr (2 290).
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 1 729 Mkr (1 658).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 1 425 Mkr (1 372).
  • Periodens resultat uppgick till 1 998 Mkr (1 680), motsvarande ett resultat per aktie om 6,50 kr (5,46).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se