Wallenstam visar fortsatt styrka
Hans Wallenstam. Foto: Wallenstam

Wallenstam visar fortsatt styrka

Ekonomi

24 april 2018

Rapporten för första kvartalet blev god för Wallenstam även denna gång: – Det är fantastiska siffror, säger vd Hans Wallenstam.

 

Även om tillväxttakten sjönk något visar Wallenstam upp upp goda siffror för första kvartalet av 2018.

Bland annat ökade förvaltningsresultatet med 14 procent samtidigt som hyresintäkterna steg med 13 procent.

– Verksamheten fortsätter att leverera bra resultat, driftnettot ökar med 13 procent och substansvärdestillväxten på rullande helår uppgår till 12 procent. Det är fantastiskt fina siffror, och det känns väldigt tryggt, säger vd Hans Wallenstam i en kommentar.

Byggnationen har saktat in något, men är fortfarande ganska stor och bolaget har inga tankar på att ställa om planerna utan står stabila om marknaden skulle skaka.

– Vår kostnadseffektiva nyproduktion, som ger maximal kvalitet för lägsta möjliga kostnad, tillsammans med vår affärsmodell där vi kan omvandla bostadsrätter till hyresrätter i sent skede, gör det möjligt för oss att ta vara på de osäkrare tider som råder. Med en soliditet på 44 procent och en belåningsgrad som också är 44 procent har vi en position med både stabilitet och handlingsutrymme där vi kan dra fördel av marknadsutvecklingen. Det gäller både produktionspriser, fastighetsaffärer och projektförvärv, konstaterar Hans Wallenstam.

Av Redaktionen

Faktaruta

1 JANUARI–31 MARS 2018

  • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 11,9 %.
  • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 14 % och uppgår till 217 Mkr (191).
  • Hyresintäkterna ökar med 13 % och uppgår till 467 Mkr (414).
  • Byggnation av fastigheter uppgår till 451 Mkr (555).
  • På bokslutsdagen hade vi 2 095 lägenheter i produktion.
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 126 Mkr (369).
  • Resultat före skatt uppgår till 397 Mkr (650) och resultat efter skatt uppgår till 310 Mkr (540), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,6).

Källa: Wallenstam

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se