Wallenstam: "Vår modell fungerar bra även i tuffa tider" – Genom allt det arbete vi gör för att utveckla våra fastigheter och bygga nya, så skapar vi vår egen tillväxt, vilket känns helt fantastiskt, säger VD Hans Wallenstam.

Wallenstam: "Vår modell fungerar bra även i tuffa tider"

Ekonomi

22 oktober 2021

Wallenstam redovisar ett ökat förvaltningsresultat om 48 miljoner kronor i Q3 2021, jämfört med i fjol. Och resultatet ökade med 484 miljoner.

– Som jag tidigare har kunnat konstatera, fungerar vår affärsmodell väldigt bra även i tuffare tider. Det visar sig inte minst i vårt resultat där exempelvis driftnettot ökar med 10 % för delåret, och förvaltningsresultatet med 13 %, sägr VD Hans Wallenstam.

– Vi fortsätter att producera nya hem – nyligen byggstartade vi vår 10 000:e lägenhet sedan millennieskiftet. Genom allt det arbete vi gör för att utveckla våra fastigheter och bygga nya, så skapar vi vår egen tillväxt, vilket känns helt fantastiskt!

Summering av Q3 2021 för Wallenstam:

*Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 358 Mkr (310).

*Hyresintäkterna uppgår till 585 Mkr (536).

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 477 Mkr (187), varav 210 Mkr (187) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

*Resultat efter skatt uppgår till 828 Mkr (344), motsvarande 2,5 kr per aktie (1,1).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se