Wallenstam summerar kvartal 2

Wallenstam summerar kvartal 2

Analys

1 juli 2022

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat totalt 322 lägenheter samt färdigställt 260 hyresrätter och har nu 1 671 lägenheter under produktion.

Tre vindkraftsparker med totalt 13 vindkraftverk belägna i elområde 2 har frånträtts.

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat 296 hyresrättslägenheter i kvarteret 6 i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser samt åtta bostadsrätter i form av radhus i projektet Pixbo Sjöterrass. Därutöver har 18 hyresrätter byggstartats i ett ombyggnationsprojekt där vindsutrymmen och lokaler byggs om till lägenheter.

Sammantaget har Wallenstam nu 1 671 lägenheter under produktion, efter att 260 hyresrätter har färdigställts i följande projekt:

  • 84 lägenheter i Stationshuset i Stockholm. Projektet är helt färdigställt.
  • 72 lägenheter i Flanören i Rosendal, Uppsala. Projektet med totalt 156 lägenheter är nu helt färdigställt.
  • 103 lägenheter i Kallebäcks Terrasser Kv. 11, Göteborg. Projektet med totalt 270 lägenheter är nu helt färdigställt.
  • 1 lägenhet i ett ombyggnadsprojekt är färdigställd.

Wallenstam har sålt och frånträtt tre vindkraftsparker med totalt 13 vindkraftverk, samtliga belägna i elområde 2. Affären offentliggjordes i ett pressmeddelande den 7 juni 2022.

Dessutom har Wallenstam förvärvat fastigheten Sicklaön 134:36, bestående av mark, från Nacka kommun. Tillträde skedde 20 maj och köpeskillingen uppgick till cirka 224 Mkr.

Under kvartalet har Wallenstam genom en riktad nyemission förvärvat ytterligare aktier i Ferroamp. Ägarandelen uppgår till drygt 7 % av antalet aktier. Wallenstam har även avyttrat samtliga sina aktier i SBB.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se