Wallenstam säljer tre vindkraftsparker till Jämtkraft

Wallenstam säljer tre vindkraftsparker till Jämtkraft

Stadsutveckling

8 juni 2022

Med syfte att omstrukturera vindkraftsportföljen säljer Wallenstam tre vindkraftsparker belägna i elområde 2.

De tre parkerna omfattar totalt 13 vindkraftverk med en total installerad effekt om 30,5 MW. Köpare är energibolaget Jämtkraft AB.

– Vi gör en omstrukturering för att koncentrera vår vindkraft till området där våra fastigheter är belägna, vilket är i elområde 3. Därför säljer vi tre av parkerna i elområde 2. Det känns trevligt att få sälja till just Jämtkraft, som vi har gjort affärer med tidigare. Vi har också ett samarbete med dem kring elhandel av den el som vi producerar och förbrukar, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

– Jämtkraft jobbar med att förvalta och utveckla förnybar energi. Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att utveckla vindkraft i regionen. Vi ser fram emot att lägga denna produktion till vår portfölj av förnybar el och att på sikt även kunna förnya vindkraftverken med modern teknik. Det är ett klokt och långsiktigt användande av befintliga vindkraftsparker. Vi är mycket nöjda med att genomföra ytterligare en affär tillsammans med Wallenstam. Det finns ett stort förtroende mellan våra bolag sedan tidigare, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft.

Försäljningen omfattar följande vindkraftsparker:

  • Stentjärnåsen, 5 verk, 10 MW, Härjedalens kommun
  • Rätans-Digerberget, 5 verk, 11,5 MW, Bergs kommun
  • Middagsberget, 3 verk, 9 MW, Bergs kommun

Jämtkraft tillträdde vindkraftsparkerna den 1 juni 2022. Efter försäljningen äger Wallenstam 53 vindkraftverk med en installerad effekt om totalt 112 MW, fördelade på 17 parker. Wallenstam är även efter affären självförsörjande på förnybar elenergi, vilket bolaget varit sedan 2013.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se