Wallenstam satsar på gröna obligationer
Foto: Wallenstam

Wallenstam satsar på gröna obligationer

Ekonomi

6 maj 2019

Nu satsar Göteborgsbolaget ännu tydligare på sina miljöprofil med ett nytt ramverk för gröna obligationer.

Wallenstam har sedan flera år funnits på den svenska obligationsmarknaden. Nu tar Wallenstam nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken upprättat ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket har granskats av Cicero och erhållit högsta betyg, Dark Green.

Det gröna ramverket ger Wallenstam möjlighet att emittera gröna obligationer under det ordinarie MTN-programmet (Medium Term Notes). Ramverket beskriver vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer.

Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och fått ett mycket starkt resultat. Cicero ger i sin så kallade second opinion Wallenstams ramverk det högsta betyget, Dark Green. Även strukturen för styrning och rapportering i ramverket erhåller det högsta betyget, Excellent.

– Wallenstams närvaro på obligationsmarknaden syftar till att skapa en bredare och mer flexibel kapitalförsörjning. Med vårt omfattande hållbarhetsarbete i ryggen känns det naturligt för oss att ta steget mot mer grön finansiering, säger Hans Wallenstam, vd.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se