Wallenstam plockar in 300 miljoner

Wallenstam plockar in 300 miljoner

Ekonomi

14 september 2020

Wallenstam har under gårdagen emitterat en grön obligation under sitt gröna ramverk och MTN-program.

Emissionen omfattar 300 Mkr med en löptid om två år och med en fast ränta om 0,695 %. Obligationen är icke säkerställd.

Obligationslikviden kommer att användas till refinansiering av miljöcertifierade fastigheter i Wallenstams bestånd.

- Det känns trevligt att emittera ytterligare en grön obligation under vårt gröna ramverk, inte minst med tanke på Sveriges gröna omstart. Efter en period av låg aktivitet på obligationsmarknaden till följd av Corona-krisen känns det som att det sakta börjar återhämta sig, säger Susann Linde, CFO och IR-ansvarig.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Nordea Bank Abp har agerat emissionsinstitut.

Det gröna ramverket beskriver bland annat vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och fått det högsta betyget, Dark Green.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se