Wallenstam ökar på alla fronter Hans Wallenstam. Foto: Wallenstam

Wallenstam ökar på alla fronter

Ekonomi

22 oktober 2019

Wallenstam levererar ett urstarkt halvårsresultat.

1 januari–30 september 2019

 • Substansvärdet per aktie ökar med 3,40 kr i perioden och uppgår till 85,70 kr (79,20).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 12 % och uppgår till 851 Mkr (758).
 • Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 511 Mkr (1 422).
 • Byggnation av fastigheter uppgår till 2 390 Mkr (1 552).
 • På bokslutsdagen hade vi 2 848 lägenheter i produktion.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 009 Mkr (1 068).
 • Resultat före skatt uppgår till 1 286 Mkr (1 917) och resultat efter skatt uppgår till 1 038 Mkr (1 769), motsvarande 3,2 kr per aktie (5,5).

1 juli–30 september 2019

 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 3 % och uppgår till 304 Mkr (296).
 • Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 510 Mkr (480).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 460 Mkr (183).
 • Resultat efter skatt uppgår till 463 Mkr (459), motsvarande 1,4 kr per aktie (1,4).

– Verksamheten fortsätter att leverera resultat. Vi ser ett högre förvaltningsresultat, som ökar med 12 % jämfört med förra året, en överskottsgrad om 79 % i kvartalet och ytterligare ökning i substansvärdet, som nu uppgår till 85,70 kronor per aktie. Vi följer planen och arbetar kontinuerligt med att förekomma och hantera de eventuella utmaningar som dyker upp längs vägen, kommenterar Hans Wallenstam.

 Vi fortsätter att jobba med det vi gör bra – att skapa efterfrågade hem och arbetsplatser och utveckla områden som är trygga och attraktiva. God kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och förvaltning är nycklar till fortsatt framgång, och något som vi förstås fokuserar på även framåt, fortsätter han. 

Av Redaktionen

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se