Wallenstam förvärvar för 408 miljoner i Göteborg Fastigheten Göteborg inom Vallgraven 21:11, Bild: Wallenstam

Wallenstam förvärvar för 408 miljoner i Göteborg

Stadsutveckling

4 juli 2012

Wallenstam förvärvar fem kommersiella Göteborgsfastigheter på cirka 13 000 kvm genom bolagsaffär med Vasakronan. Fastighetsvärdet uppgår till 408 miljoner. Tillträde sker den 3 september 2012.

Alla fem fastigheter ligger inom vallgraven, i citykärnan av Göteborg, och kompletterar väl Wallenstams tidigare fastighetsbestånd i området. Bland hyresgästerna i fastigheterna ingår Nordens Teknikerinstitut AB, Esswell International AB, Medstop Väst AB, och Wiktor Ahlströms Konditori AB.

"MEd denna affär fortsätter vi att koncentrera vårt kommersiella bestånd till Göteborgs innerstad. Det ger oss ökade möjligheter att ta ett helhetsgrepp om stadutveckling i innerstaden för att göra den ännu mer attraktiv och levande", säger Hans Wallenstam, VD för Wallenstam.

Faktaruta

De förvärvda fastigheterna:

Göteborg Inom Vallgraven 15:1                              Drottninggatan 24-26, Korsgatan 2-6 och Södra Hamngatan 25

Göteborg Inom Vallgraven 16:6                             Korsgatan 1 och Södra Hamngatan 17-23

Göteborg Inom Vallgraven 16:24                           Korsgatan 3

Göteborg Inom Vallgraven 16:25                           Drottninggatan 22 och Korsgatan 5

Göteborg Inom Vallgraven 21:11                           Vallgatan 42 och Östra Hamngatan 45

Skribent


Källa:

Pressmeddelande Wallenstam

För övrig information, kontakta:

Ulf Ek Finansdirektör. Tel: 0705-17 11 37, Email: ulf.ek@wallenstam.se 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör, Tel:0705-17 11 38, Email:elisabeth.vansvik@wallenstam.