Wallenstam fortsätter konvertera till hyresrätter
Hans Wallenstam. Foto: Wallenstam.

Wallenstam fortsätter konvertera till hyresrätter

Bostäder

29 december 2017

Wallenstam har beslutat att ombilda tre pågående bostadsrättsprojekt till hyresrätter, totalt cirka 290 lägenheter.

 

Under kvartalet har ett antal fastighetsaffärer genomförts där Wallenstam tillträtt fastigheter, brf-lokaler och mark till ett fastighetsvärde om 500 miljoner samt frånträtt fastigheter till ett fastighetsvärde om 322 miljoner.

Som tidigare kommunicerats ombildades i oktober den första etappen om 90 lägenheter i brf-projektet Orangeriet i Solberga, Stockholm, till hyresrätter som en följd av ett lägre intresse än förväntat vid säljstart.

– Mot bakgrund av en fortsatt svag utveckling på bostadsrättsmarknaden har vi fattat beslut om att ombilda ytterligare brf-projekt till hyresrätter. Tack vare vår flexibla affärsmodell kan vi relativt enkelt omvandla projekten. Vi följer naturligtvis utvecklingen framöver, och fattar beslut om upplåtelseform utifrån varje kommande projekts speciella förutsättningar, säger vd Hans Wallenstam.

Utöver Orangeriet etapp 1 har följande projekt om totalt cirka 290 lägenheter ombildats till hyresrätter under kvartalet:

  • Orangeriet, etapp 2, Stockholm, 80 lägenheter
  • Umami Park, etapp 1B, Stockholm, 75 lägenheter
  • Stallbacka Allé, Mölndal, 133 lägenheter

Under kvartalet har ett antal till- och frånträden av fastigheter skett. Den 10 oktober tillträddes Mölndal Rödklövern 1, som utgörs av mark där Wallenstam nu uppför cirka 90 tillfälliga lägenheter, i enlighet med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring mellan Mölndals kommun och Wallenstam.

Den 30 november tillträddes fyra stycken bostadsrättslokaler i Brf Larmtrumman 2, belägna på Södra Larmgatan 18/Vallgatan 23 i Göteborg. Ytan uppgår till drygt 400 kvadratmeter.

Fastigheten Göteborg Bö 72:20 med en yta om cirka 900 kvm, belägen på Danska vägen 20 i Göteborg, tillträddes den 1 december.

Den tidigare kommunicerade strukturaffären med Castellum omfattar förvärv av två fastigheter som tillträddes den 15 december: Göteborg Kallebäck 3:4, intill vårt stadsutvecklingsprojekt Kallebäcks Terrasser, samt Härryda Hönekulla 1:571 vid Mölnlycke Centrum. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 35 100 kvadratmeter. I samma affär frånträddes Göteborg Krokslätt 20:6 och Göteborg Krokslätt 154:8, belägna längs Mölndalsvägen, med en total uthyrningsbar yta om drygt 9 300 kvadratmeter, samt tillhörande kommersiell byggrätt.

Fastigheten Göteborg Kålltorp 37:1 med adress Björcksgatan 29/Munkebäcksgatan 6 frånträddes den 8 november. Ytan uppgår till knappt 800 kvadratmeter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se