Wallenstam forsätter att växa
Hans Wallenstam. Foto: Wallenstam

Wallenstam forsätter att växa

Ekonomi

9 februari 2018

Årsrapporten som Wallenstam släppt visar att 2017 återigen blev ett bra år. Och 2018 ser positivt ut.

 

Återigen visar Wallenstam en stark rapport. Bolagets vd Hans Wallenstam är nöjd med gångna året.

– 2017 har varit ett fantastiskt starkt år! Förvaltningsresultatet har ökat med 73 miljoner, och det är 10 procent upp. Ett resultat av eget arbete genom bland annat effektivare förvaltning och inflyttning i våra kostnadseffektiva nyproduktioner. Vi har som mål i vår affärsplan 2018 att vårt substansvärde ska öka i genomsnitt med minst 10 procent per år och för 2017 är ökningen hela 13 procent.

Och framtiden ser ljus ut menar han. Detta med anledning av att bolaget har bra finanser:

– Det råder just nu en osäkerhet på bostadsrättsmarknaden. Våra starka finanser i kombination med vår kostnadseffektiva nybyggnation av hyresrätter och vår flexibla affärsmodell ger oss förutsättningar att dra nytta av marknadsutvecklingen.

Av Redaktionen

Faktaruta

Januari-december 2017

 • –Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 13,3 %.
 • –Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 10 % och uppgår till 806 Mkr (733).
 • –Hyresintäkterna ökar med cirka 6 % och uppgår till 1 701 Mkr (1 607).
 • –Byggnation av fastigheter uppgår till 2 310 Mkr (2 351).
 • –På bokslutsdagen hade vi 1 953 lägenheter i produktion.
 • –Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 2 556 Mkr (3 470).
 • –Resultat före skatt uppgår till 3 001 Mkr (4 198) och resultat efter skatt uppgår till 2 421 Mkr (3 348), motsvarande 7,4 kr per aktie (10,1).
 • –Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 500 Mkr (0).
 • –Fastigheter och lägenheter har sålts för 939 Mkr (1 306) med realiserat resultat om 54 Mkr (193).

Oktober-december 2017

 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 9 % och uppgår till 185 Mkr (169).
 • –Hyresintäkterna ökar med drygt 8 % och uppgår till 444 Mkr (410).
 • –Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 739 Mkr (1 618).
 • –Resultat före skatt uppgår till 756 Mkr (2 119) och resultat efter skatt uppgår till 640 Mkr (1 701), motsvarande 2,0 kr per aktie (5,2).
 • –Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 200 Mkr (0).

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se