Västra Stranden i Luleå - Nu börjar det

Västra Stranden i Luleå - Nu börjar det

Stadsutveckling

9 juni 2022

Den officiella byggstarten av Diös nya gröna kvarter Västra Stranden i Luleå har ägt rum.

 Med tal från Diös vd och hållbarhetschef, kommunstyrelsens ordförande och entreprenören Nåiden Bygg, som betonade vilka nya möjligheter detta innebär för både kvarteret och Luleå som stad, är nu utvecklingen i gång. Ambitionen för området är att förse centrumhalvön med en ny iögonfallande entré med hög miljöprofil. Projektets första etapp väntas vara klart för inflyttning under våren 2024.

Dis vd Knut Rost och hllbarhetschef Johanna Olofsson talar p den officiella byggstarten av Vstra stranden tillsammans med kommunstyrelsens ordfrande i Lule kommun Carina Sammeli och Per Utterstrm arbetschef Niden Bygg

Diös har tidigare kommunicerat sina planer för området som kommer att bestå av miljöcertifierade byggnader, effektiva energilösningar, trygga mötesplatser, hållbar dagvattenhantering och mycket mer för att möta den stora efterfrågan på centrala lokaler och bostäder med hög miljöprestanda. Försäkringskassan blev första hyresgäst att teckna ett grönt hyresavtal för en egen huskropp i området. Diös har tecknat entreprenadavtal avseende etapp 1 med Nåiden Bygg som tillsammans med Diös kommer att utveckla området.  

– Det är med stor glädje vi förklarar utvecklingen av Västra Stranden som officiellt invigd. Projektet är på många sätt unikt där vi lagt mycket tid på att noga arbeta fram en produkt som kombinerar modernitet, kvalitet och hållbarhet. Genom utvecklingen av Västra Stranden ger vi kraft till fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud för Luleå som stad, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

– Med högt ställda mål när det kommer till miljöcertifiering har vi lagt mycket tid på smarta lösningar som gör långsiktig skillnad på riktigt. Där vi just nu står kommer vi att installera fördröjningsmagasin för omhändertagande av dagvatten, i det blivande garaget skapar vi en toppmodern mobilitetsanläggning för laddning av alla typer av eldrivna fordon och i de nya byggnaderna ställer vi höga krav på energiprestanda, säger Johanna Olofsson, hållbarhetschef, Diös.

– Äntligen kan denna grusparkering bli en välkomnande entré till Luleå! Byggnationen av Västra Stranden innebär en viktig milstolpe för centrums utveckling, och nya förutsättningar för stark tillväxt i kommunen. Med fokus på hållbarhet och hög kvalitet på arkitekturen kommer detta område bli en naturlig och trygg knutpunkt med ett flöde av människor under dygnets alla timmar. Det är med stor entusiasm vi kommer följa hur området tar form, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun.

–  Området Västra Stranden ritar om kartan för den här delen av staden och det känns fantastiskt kul att få vara med och utveckla platsen tillsammans med Diös. Vi räknar med att sysselsätta 100 personer i projektet när produktionstakten är som högst och arbetskraften kommer till största del vara lokal, säger Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se