Västlänksavtalet – värt flera miljarder Foto: NCC

Västlänksavtalet – värt flera miljarder

Stadsutveckling

2 mars 2018

NCC tecknade i går avtal om att bygga centralen som är en betydande etapp av Västlänken i Göteborg.

 

Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel och ordervärdet uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor. Tilldelningsbeslutet för ordern kommunicerade NCC i maj 2016.

– NCC bygger två etapper i Västlänken som är ett enormt viktigt projekt för ett växande, attraktivt och hållbart Västsverige. Våra tidigare erfarenheter med Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm har gett oss värdefull erfarenhet vad gäller hållbara tekniska lösningar och användandet av den senaste teknologin inom anläggningsbyggande, säger Nils Bjelm, divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Sedan tilldelningsbeslutet våren 2016 har NCC och Trafikverket arbetat i en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att parterna i tätt samarbete genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. 

Uppdraget består i att bygga en ny bro över E6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera samt den underjordiska pendeltågsstationen Station Centralen strax norr om Göteborgs centralstation samt fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 km.

– Att komma in tidigt i projekt av den här storleken ger oss möjlighet att skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ett projekt av den här karaktären kan innebära. Vi kommer att ha ett nordiskt samarbete inom NCC för den här byggnationen där vi bland annat kommer att ta in specialistkompetens på stora nordiska projekt, säger Per Kinell, regionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Produktionen startar direkt med förberedande arbeten, Tunnelarbeten startar hösten 2018. Projektet planeras pågå till 2026.

Ordern registreras i första kvartalet 2018 inom affärsområdet NCC Infrastructure.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se