Previous Next

Västerås eller Woven City – var formas framtiden?

Krönika

20 november 2020

Hur ska framtidens städer formas? Finns svaret i Toyotas nya framtidstad Woven City eller kanske i Västerås?

I skuggan av Corona-pandemin kan visioner om framtidens bebyggelse och stadsutveckling kännas avlägsna. Det gäller att klara situationen här och nu.

Men pandemin förtydligar också många viktiga framtidsfrågor:

  • Hur kommer digitaliseringen att fortskrida och påverka samhället?
  • Hur kommer vi att arbeta och göra våra inköp i framtiden?
  • Hur kommer möten, evenemang, resor och turism att utvecklas?
  • Hur kan vi gå vidare mot ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt?

Mycket handlar då sammantaget om hur just framtidens bebyggelse och städer ska formas.

Finns svaret i Toyotas nya framtidstad Woven City? Eller kanske i Västerås?

Toyotas planerade prototypstad Woven City blir såväl laboratorium som hem för medborgare och forskare som ska testa och utveckla tekniker för automatisering, robotar, personlig mobilitet, smarta hem och artificiell intelligens i verkliga förhållanden.

Toyota som säger sig gå från biltillverkare till aktör inom mobilitet, presenterade planerna i början av året. Och precis nu har man börjat omvandla ett gammalt fabriksområde vid berget Fujis fot för att ge plats åt Woven City. Man bjuder genom en fond in andra aktörer att medverka i det gigantiska projektet.

Samtidigt pågår i vardagen ett mindre spektakulärt utvecklingsarbete – dag för dag – på många platser runt om i världen. Inte minst i en rad svenska städer, till exempel Västerås.

Här – liksom i flera andra svenska städer – pågår ett intensivt stadsutvecklingsarbete i samverkan mellan kommun, näringsliv och fastighetsbranschen.

Bland projekt i Västerås finns bland annat:

Finnslätten, med ambitionen att fortsätta locka världsledande företag och arbetskraft.

Kopparlunden, där det industrihistoriska värdena bevaras samtidigt som man utvecklar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och mötesplatser.

Mälarporten – en ny stadsdel mitt i staden som är det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling med resecentrum och stadskvarter som länkar ihop framtidens Västerås.

Råby, där kommunen, Riksbyggen och Hemsö utvecklar området med ny förskola och 250 lägenheter varav drygt 80 i äldreboende, så att människor kan leva och bo i Råby hela livet.

Sätra, som blir en ny hållbar stadsdel med gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet genom hela vardagslivet.

Det finns idag så många fantastiska exempel på stadsutveckling runt om i landet – inte minst i de norrländska universitetsstäderna - där fastighetsbolag i samverkan med kommuner, högskolor och näringsliv gör verklighet av det som bara var visioner på storslagna konferenser för några år sedan.

Det visar kanske att vi behöver just storslagna konferenser och övergripande utvecklingsprojekt. Deras ambitioner tycks bli vardag och verklighet när man blickar bakåt och ser på nuläget. Ett spännande evenemang som tvingar oss att lyfta blicken var nyligen genomförda världskonferensen Beyond 2020 som arrangerades av Chalmers i samarbete med Johanneberg Science Park, Rise och Göteborgs stad.

– Konferensen visade tydligt på en ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor hos allt fler samhällsbyggnadsaktörer. Men det räcker inte. För att nå hållbarhetsmålen krävs en gemensam förståelse hos alla aktörer för hur hållbarhetsmålen ska kunna uppnås och – inte minst – handling. Det är det vi nu vill bidra till, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande, Chalmers, och huvudansvarig för Beyond 2020.

Men en otrolig styrka i den svenska fastighetssektorn, som blir extra tydlig nu under pandemin, är förmågan att faktiskt bära visionerna vidare till vardagen. Ledningen för bland annat Svenska Handelsfastigheter och Diös framhåller förmågan och modet hos sina lokala och regionala team när det kommer till utvecklingsarbete. Och företag som K2A och Fabege är tydliga med att hållbarhet och dialog med kommun och samhälle är en förutsättning för egen tillväxt och lönsamhet idag och radar upp konkreta exempel.

Förmågan att både ha blicken på visioner och goda utvecklingsexempel runt om i världen och att satsa på konkreta projekt är säkert ett vinnande koncept även framåt - i arbetet med att utveckla framtidens bebyggelse och städer.

Låt oss följa Toyotas arbeta med sin framtidstad Woven City, som börjar byggas under 2021 och så småningom befolkas med invånare och forskare. Och andra intressanta exempel.

Smart Built Environment gav nyligen ut rapporten ”Omvärldsspaning – innovationer och nya tillämpningar”. Här finns en imponerade sammanställning vad gäller innovation och digitalisering inom samhällsbyggnad världen över. Här finns uppgifter om och länkar till mängder av inspiration.

Men viktigast av allt – svensk fastighetssektor besitter en otrolig kreativitet och förmåga. Det blir tydligt när man pratar med ledare inom branschen och tittar på siffror och nyhetsflöde. 2020 blir inte bara ett toppår vad gäller transaktioner – det blir också ett toppår vad gäller utveckling och kreativitet. Trots – och till viss del kanske på grund av – pandemin.

/Jörgen Hallström för World In Property

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se