Värderare samlas för gemensam syn på hållbarhet – Det är vår uppgift som bransch att bidra konkret och praktiskt för att hantera utmaningarna med omställningen till ett hållbart samhället, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys.

Värderare samlas för gemensam syn på hållbarhet

sustainability

15 oktober 2021

Sveriges ledande fastighetsvärderings- och rådgivningsföretag vill nu samlas kring gemensam syn på hållbarhetsfrågorna ur ett värderingsperspektiv

Igår träffades Sveriges ledande fastighetsvärderingsföretag Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och Svefa för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv.

Mötet är ett gemensamt initiativ från Svefa och Cushman & Wakefield med syfte att starta en diskussion kring hotet från, exempelvis, klimatrisker och dess påverkan på fastighetsvärden samt att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter framåt.

Fastighetsbranschen är en sektor vars bidrag är av central betydelse för arbetet med att ställa om till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att lyckas krävs att branschen samarbetar och målet med initiativet är att hitta en gemensam grundsyn för branschen framåt.

– Utvecklingen på området går otroligt snabbt och vi ser att intresset för frågan är högt, men att vissa företag och kunder har kommit längre än andra. Det är vår uppgift som bransch att bidra konkret och praktiskt för att hantera utmaningarna med omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det här initiativet mellan de ledande aktörerna så viktigt, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se