Värdefullt besked för Train Alliance och Kilenkrysset Jan Persson Kilenkrysset, Otto Persson Train Alliance och Owe Eklund Kilenkrysset kan nu glädja sig åt att deras samägda fastighet i Rosersberg fått klartecken för järnvägsanslutning.

Värdefullt besked för Train Alliance och Kilenkrysset

Ekonomi

11 januari 2022

Nu har Mark- och miljödomstolen givit klartecken för en ny detaljplan för industri med järnvägsanslutning i Rosersberg. För markägarna, Kilenkrysset och Train Alliance, betyder det värdeökning och nya möjligheter.

Kilenkrysset och Train Alliance Sweden äger intressebolaget Krogsta Fastighetsbolag AB, som i sin tur äger ett markområde i Rosersberg i Sigtuna om 333 000 kvm.  En ny detaljplan antogs av Sigtuna kommun sommaren 2021 för området. Och efter Mark- och miljödomstolens prövning har planen nu vunnit laga kraft.

Det är Krogstas och Train Alliances uppfattning att den nya detaljplanen medför en positiv värdeförändring av markområdet. Men man framhåller att det i dagsläget är för tidigt att uttala sig närmare om sådant värde.

Detaljplanen medger industri, lager och logistik samt järnvägsindustriella verksamheter. Det nu exploateringsbara området har redan idag anslutning till Ostkustbanan samt är strategiskt beläget mellan två järnvägsanläggningar av riksintresse, Rikskombiterminalen i Rosersberg och Arlanda/Brista järnvägsterminal, vilka båda ägs (100%) och förvaltas av Train Alliance.

Train Alliance avser påbörja den fysiska projekteringen och planering av vilka järnvägsrelaterade verksamheter som bäst lämpas för etablering i området. Bolaget kommer inom kort att ge mer information om hur denna expansion kommer att genomföras.

I början av 2021 sålde Kilenkrysset Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance Kilenkrysset. Tillträde skedde den 1 mars 2021. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 302 MSEK och betalningen bestod dels av en kontant del, dels av nyemitterade B-aktier i Train Alliance.

Kilenkrysset var redan innan denna affären en av de större ägarna av Train Alliance och blev i och med affären Train Alliance största ägare sett till kapitalandel.

Kilenkrysset och Train Alliance samäger sedan tidigare Krogsta Fastighetsbolag som alltå äger den fastighet i Rosersberg som nu får den nya järnvägsanslutningen. Kilenkryssets andel i Krogsta är 55% och Train  Alliances 45%.

Kilenkryssets VD och ägare Jan Persson har tidigare förklarat att han ser långsiktigt på ägandet i och samarbetet med Train Alliance, som en viktig del i Kilenkryssets stasning på modern och hållbar logistik.

Train Alliances aktie har stigit rejält i värde sedan introduktionen den 20 februari 2020. Bolagets B-aktie har under denna tid stigit med 76,57 procent.

Sedan senaste årsskiftet har aktien gått upp med 10,8 procent.

Av Jörgen Hallström

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se