Vändningen – Tobin säljer och bygger Patrik Mellgren, vd, Tobin. Foto: Tobin

Vändningen – Tobin säljer och bygger

Bostäder

3 maj 2019

Nu har det förlustdrabbade bolaget vunnit byggrätter för 160 bostäder. Samtidigt säljer de fastigheter för över 150 miljoner.

I februari kom Tobins rapport för 2018. Det var minussiffror över hela linjen där bland annat rörelseresultatet uppgick till -26,8 miljoner motsvarande 2017-års siffror som låg på 53,7 miljoner.

Resultatet efter skatt låg också på minus. Där sjönk det från föregående års 28 miljoner till förra årets -55,5 miljoner.

Resultatet per aktie uppgick till –2,23 kronor och under 2017 var den siffran på 1,16.

– Som CFO är man ju aldrig nöjd med dåliga siffror och det är inga siffror som jag jublar över förstås, men det är vad det är. Det som är bra är att vi har kontroll på kostnadssidan. Där prickar vi in de tal som vi har prognostiserat sedan långt tillbaka. Det som stökar till det är framförallt dels stora nedskrivningar som vi gör på fastigheter i Uppsala och sedan är det kostnader som vi inte bedömer kommer att resultera i fortsatt projekt. Det handlar om sammanlagt 90 miljoner kronor som bara hänger i hop med rena nedskrivningar, sa bolagets CFO Per Alnefedlt till Realtid i samband med rapportsläppet.

Hoppade av projekt

Tidigare i år tvingades bolaget även att hoppa av ett projekt som gällde ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvadratmeter mark i Nacka. Anledningen var att "förutsättningarna för genomförandet förändrats".

Nu har bolaget dock vänt på kronan. De har lyckats landa ett stort bostadsprojekt och samtidigt säljer de fastigheter. Sannolikt för att kunna delfinansiera det nya bygget.

Tobin tillträder de sista byggrätterna i Nacka strand-projektet (Nacka strand 3), som omfattar cirka 15 000 BTA, motsvarande cirka 160 bostäder.

Säljer för 158 miljoner

Samtidigt avyttrar Tobin Properties fastigheterna Uppsala Dragarbrunn 4:12 och 4:13 i Linné-kvarteren i centrala Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 miljoner kronor.

– Vi fortsätter renodlingen av vår projektportfölj och satsar vidare i Nacka strand, ett av Stockholms mest attraktiva expansionsområden. Vi kommer under de närmaste åren utveckla cirka 600 bostäder i området, där första etappen består av 60 lägenheter, säger Patrik Mellgren, vd på Tobin Properties.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se