Visionen för Löjan i Piteå lever vidare

Visionen för Löjan i Piteå lever vidare

Stadsutveckling

23 september 2022

Piteå kommuns vision för Löjan – den attraktiva tomten i anslutning till parkeringshuset Stadsberget – lever vidare.

 Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang. Nu pågår dialog med ett par nya exploatörer som vill bygga och bidra till Piteås fortsatta utveckling.

Under våren 2021 bjöd Piteå  kommun in till en utökad intresseanmälan gällande utveckling av kvarteret Löjan där Riksbyggen, NCC och Nordmark & Nordmark efter utvärdering bedömdes ge det bästa resultatet för kvarteret och för Piteå som helhet.

Efter fortsatt dialog mellan kommunen och Riksbyggen har ett gemensamt beslut fattats att kommunen går vidare med andra potentiella exploatörer.

- Vi ser en stor potential i att bygga nya bostäder i norra Sverige och har cirka 1 500 lägenheter på gång under de kommande åren, på en rad olika orter. När det gäller kvarteret Löjan i Piteå har vi dock i samförstånd med kommunen valt att låta någon annan exploatör ta över utvecklingen av projektet. Riksbyggen ser en potential i Piteå och hoppas kunna leverera nya bostäder till kommunen vid senare tillfälle, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Nu jobbar Piteå kommun vidare med ett par andra byggherrar som visar stort intresse för att utveckla den attraktiva tomten i centrala staden. 

- Kvarteret Löjan har en stor potential och vi ser fram emot att fylla området med attraktiva bostäder som skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling, säger Jan Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se