Vinst för Liljewalls NollC02-certifierade bostäder
Bild: Liljewall

Vinst för Liljewalls NollC02-certifierade bostäder

Arkitektur

17 november 2023

Liljewall har tillsammans med Settler properties och Heba Fastighets AB tagit fram det vinnande tävlingsförslaget för ett nytt bostadskvarter Östra Sala Backe, Uppsala.

Projektet, som blir Liljewalls första bostadsuppdrag i Uppsala kommun, presenterar ett kvarter med två tydliga karaktärer, ett urbant och ett mer småskaligt och intimt. Tillsammans bildar de en lugn men varierad helhet.

–Vi är särskilt glada över att kommunen är så framsynt vad gäller hållbarhet, med högt uppsatta mål och ambitioner. Vi har tidigare erfarenhet av att rita byggnader för NollC02-certifiering och en rad digitala verktyg i portföljen som har hjälp oss att fatta klimatsmarta beslut redan tidigt i skissprocessen, säger Tove Svensson, kontorschef på Liljewalls Stockholmskontor.

För att nå en NollCO2-certifiering har noggranna konstruktionsval gjorts. Genom att använda trästomme ovan mark, klimatförbättrad betong i källare och återbrukat tegel på fasader. I projektet har vi som mål att kunna återbruka material och produkter så långt det går. I ombyggnadsprojekt är detta väl beprövat men är fortfarande i ett initialt skede när det gäller nybyggnation, här har vi en dialog med kommunen om hur vi hanterar bygglov.

–Vi har lång erfarenhet av att kravställa och förbättra produktionsmetoder för effektivt och hållbart byggande. Hos oss finns expertis inom samordning av miljöbyggnadssystem, klimatdeklarationer och certifieringar med kraven från EU taxonomin. Därför känns det extra spännande att applicera vårt kunnande för att skapa denna typ av bostäder, säger Robert Vangstad, VD och partner på Settler properties.

Majoriteten av lägenheterna är rymliga, från tre rum och kök. Lägenheterna har kvaliteter som siktlinjer, rundgång och flexibilitet, vilket ger möjlighet att skapa yta för olika livsstilar och ändamål som hemmakontor, ateljé eller familjeliv. Utblickar mot gata och gård, levande bottenvåningar med kvällsöppna verksamheter skapar mötesplatser som är tillgängliga dygnet runt och bidrar till en ökad känsla av trygghet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se