Vinn tävling – bygg i Nacka Foto: Wikipedia

Vinn tävling – bygg i Nacka

Stadsutveckling

16 maj 2019

Nacka kommun bjuder in till markanvisningstävling för bostäder och en förskola. All byggnation ska stå klar under 2022–2023.

Markanvisningsområdet Volten ligger nordväst om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs, Booleden och andra vandringsleder. Längs Ormingeringen går bussar som både anknyter till Orminge centrums affärsutbud och fortsätter in mot Slussen. Närmaste busshållplats ligger inom 200 meter från området. I framtiden kommer bussarna från Orminge även kunna anknyta direkt till Nacka centrums tunnelbana.

Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.

Markanvisningsområdet, där bebyggelse får föreslås, motsvarar cirka 12 200 kvadratmeter tomtarea. Område där förskolegård och andra bebyggelsefria funktioner får föreslås motsvarar cirka 3 750 kvadratmeter.

Förskolan ska utgöra 2 000 kvadratmeter BTA förskolebyggnad och ha en tillhörande förskolegård som uppfyller krav enligt anbudsinbjudan.

Markanvisningstävlingen pågår 15 maj till 2 september 2019.

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast klockan 9.00, måndag 2 september 2019. Anbud lämnas för hand eller med bud i Nacka kommuns reception.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se