Vincero lägger sista pusselbitarna i Huddinge

Vincero lägger sista pusselbitarna i Huddinge

Stadsutveckling

24 februari 2021

Vincero har på senare tid förvärvat sex strategiskt viktiga fastigheter i ett industriområde i Huddinge.

Fastigheterna förvärvades genom fem separata transaktioner till ett underliggande fastighetsvärde om ca 225 mkr.

Vincero är sedan tidigare största fastighetsägare i Storängens industriområde nära Huddinge centrum, och nu adderas ytterligare sex fastigheter som ger Vincero rådighet över en samlad markyta om över 60 000 kvm. Förvärven avser fastigheter i kvarteren Tonfisken, Hantverket samt Verkstaden och omfattar cirka 9 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kontor, lager och industri.

Efter förvärven omfattar Vinceros fastighetsportfölj i Storängens industriområde över 36 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 21 fastigheter. Totalt inrymmer fastigheterna närmare 100 hyresgäster varav de största hyresgästerna är Bake My Day, Friskis & Svettis, Huddinge Stål och Huddinge kommun.

- Detta är utan tvekan Vinceros största bedrift. Att vi genom individuella förvärv lyckats få ihop samtliga 21 fastigheter i det område som kommer utgöra nästa stora detaljplaneetapp i Storängen är något vi är mycket nöjda med, säger Robin Rutili, VD på Vincero AB.

Storängens industriområde är under omvandling till en ny och levande stadsdel med 4 000 - 5 000 nya bostäder. Huddinge kommun och Vincero bedriver en gemensam detaljplan inom Vinceros samlade fastighetsbestånd i Storängen för omvandling till ca 1 800 bostäder med parker, service och kommunikationer.

Glimstedt agerade legal rådgivare till Vincero Fastigheter i samband med dessa transaktioner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se