Villor och småhus heta bostadsprojekt

Villor och småhus heta bostadsprojekt

Bostäder

12 januari 2021

Det råder en massiv underproduktion av villor runt Sveriges storstäder. Under december slog Svensk Husproduktion nytt försäljningsrekord.

Intresset för att bo i villor och småhus avspeglas i den kraftiga prisuppgången i många områden under 2020. Och i prognoser om en fortsatt stark efterfrågan och prisutveckling. BSABs prognos pekar på att bostadspriserna går upp med en till två procent 2021. Och enligt SEB:s Boprisindikator ökade i januari andelen hushåll som tror på stigande priser med två procentenheter från förra månaden till 61 procent.

Allt fler vill enligt undersökningar från bland andra Hemnet och riksbyggen ha större boyta, bo mindre centralt och ha trädgård eller gröna omgivningar. Pandemin har i hög grad drivit på en trend.

Flera kommuner och fastighetsbolag har också i större omfattning börjat satsa på inslag av småhus med olika upplåtelseformer i nya bostadsområden och bostadsprojekt.

Stort underskott kring storstäder

– Vi tar fram regionala och kommunala index på hur efterfrågan på nya bostäder förhåller sig till utbudet av nya bostäder. Baserat på det indexet ser vi ett stort underskott på framförallt småhus i många kommuner runt Stockholm men också i en del andra kommuner, säger Robert Boije, chefsekonom på BSAB.

I sin analys från slutet av förra året skriver BSAB att det råder en ”Massiv underproduktion av villor runt Sveriges storstäder”.

Värst är det enligt BSAB i flera av Storstockholms kommuner, men även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö, samt i Halmstad.

Rekordår för Svensk Husproduktion

Suget efter fler villor och småhus gjorde 2020 till ett rekordår för Svensk Husproduktion, en av landets ledande småhustillverkare. December blev den bästa försäljningsmånaden någonsin i företagets historia.

Försäljning under 2020 ökade med mer än 20 procent jämfört med 2019. Totalt uppgick försäljningsvärdet till närmare 900 miljoner kronor, och enbart under december tecknades avtal för närmare 200 miljoner kronor.

Allra bäst har försäljningen av styckehus till privatkunder gått. Men Svensk Husproduktion har också tecknat ett flertal betydande B2B-avtal under slutet av 2020 med både nya och gamla kunder.

Markanvisningar för grupphusområden

Även försäljningen av egna grupphusområden har taktat upp, och under slutet av 2020 har bolaget tagit hem ett flertal viktiga markanvisningar. Denna verksamhet drivs nu i nya affärsområdet Grupphusbyggnation.

– Det är mycket glädjande att vi nu, under första kvartalet 2021, kommer att öka vår produktionstakt ytterligare och med det även vår personalstyrka, både i produktionen och på tjänstemannasidan. Totalt innebär det i storleksordningen 15-20 nya tjänster, konstaterar Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion.

Svensk Husproduktion tecknade den 18 december 2020 avtal med Södra om att förvärva Trivselhus AB. Genom förvärvet breddas portföljen ytterligare och bolaget blir en av landets största småhustillverkare. Från mars 2021 kommer man som koncernbolag att sälja de tre varumärkena LB-Hus, Trivselhus och Movehome.

Att Svensk Husproduktion nu satsar på att ta hem markanvisningar för egna grupphusområden är ett tydligt tecken i tiden. Den senaste markanvisningstävlingen företaget vann gäller fortsatt bebyggelse i Vikingstad, söder om Linköping. I området Bankeberg kommer Svensk Husproduktion att uppföra 28 gavelställda radhus på 116 kvm i BRF Åkerholmen, byggda under varumärket LB-Hus.

Etablerade aktörer satsar på småhus

Flera etablerade fastighetsbolag satsar nu allt mer på inslag av villor och småhus i nya bostadsprojekt. Något som också drivs på vid markanvisningar av många kommuner.

Några exempel:

*I Gäddeholm, öster om Västerås centrum, börjar den nya stadsdelen Fredriksdal ta form. Området planeras omfatta cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Området ägs idag av Västerås stad och Geddeholms AB. Hälften av bostäderna planeras bli småskaliga flerfamiljshus och resterande radhus, parhus och villor samt en till två gruppboenden. (se bild vid artikelns början).

*På Limhamn, i södra Malmös nya stadsdel Elinegård, planerar Götenehus att bygga totalt 53 stadsradhus med äganderätt i flera etapper. Byggstart för första etappen är nu i januari och för etapp två preliminärt i augusti 2021.

*I projektet Brogårdstaden i Upplands-Bro utvecklar Magnolia cirka 1 450 bostäder. Här blandas hyresrätter och bostadsrätter med småhus i flera etapper, där inflyttning skett i första etappen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se