Villkoren för Castellums emission klara
Bild: Unsplash

Villkoren för Castellums emission klara

Ekonomi

5 maj 2023

Castellums styrelse har nu beslutat om villkoren för den tidigare annonserade nyemissionen på 10 miljarder kronor.

Efter Castellums bokslut den 13 februari meddelades det att företaget planerade att genomföra en företrädesemission på 10 miljarder kronor för att förbättra sin finansiella ställning. Nu har villkoren för emissionen blivit fastställda.

Företrädesemissionen omfattar högst 164 200 484 nya aktier och aktieägarna i Castellum har företrädesrätt att teckna en ny aktie per två befintliga aktier.

Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Syftet med företrädesemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning.

Akelius Residential Property AB, som är Castellums största aktieägare och representerar 13,4 procent av aktierna och rösterna i Castellum, ställer sig bakom beslutet om företrädesemissionen och har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel (13,4 procent) av företrädesemissionen.

Akelius Residential Property har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett garantiåtagande genom ett s.k. underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius Residential Property, dvs. 58,1 procent av företrädesemissionen (fördelat lika mellan Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige). Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se