Vill bräcka Arenastaden – Fabeges miljardsatsning
Foto: Fabege

Vill bräcka Arenastaden – Fabeges miljardsatsning

Stadsutveckling

14 augusti 2018

Bolaget satsar miljarder för att bygga upp ett nytt handelscentrum med plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

 

Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.

Måndagen den 13 augusti beslutade kommunstyrelsen i Huddinge kommun att godkänna avsiktsförklaringen mellan kommunen och konsortiet, däribland fastighetsbolaget Fabege AB som innehar en central roll. Starten för en spännande resa, vilken över närmsta 10 åren kommer förvandla dagens Flemingsberg, har därmed gått.

Intentionen med samarbetet är att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

– Detta är ett gigantiskt utvecklingsprojekt, ett av de största i landet, som kommer att göra Flemingsberg till centrum för södra Stockholm. Vi planerar för tiotusentals nya arbetsplatser och bostäder i en attraktiv stadsmiljö, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Idag samlar Flemingsberg högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen besitter Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i Stockholmsregionen.

– Ett starkt alternativ söder om Stockholm ger inte bara jobb och lokal tillväxt utan skapar en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen. Det nya Stockholm South Business District är ett lyft, inte bara för Huddinge och Stockholm, utan för hela Sverige, enligt Daniel Dronjak (M).

Konsortiet består idag av Fabege och WA-fastigheter, som båda har stort fokus på stadsutveckling, och där den senare också är fastighetsägare i området.

– Tillsammans med Huddinge kommun och övriga aktörer vill vi utveckla Flemingsberg som stadsdel från en given regional kärna till en dynamisk internationell stjärna, säger Klaus Hansen Vikström, vd för konsortiet.

Ytterligare information och detaljer kring planarbetet och den övriga processen kommer löpande. Slutgiltigt beslut kring avsiktsförklaringen fattas i kommunfullmäktige den 20 augusti.

För Fabeges räkning innebär detta att investeringar i större utsträckning tidigast kommer att ske 2021/2022 när detaljplaner bedöms bli antagna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se