Viktiga steg för ny stadsdel Bild: Mandaworks

Viktiga steg för ny stadsdel

Stadsutveckling

28 november 2022

Arbetet med Malmös nya stadsdel Amiralsstaden har tagit ännu ett steg framåt. En detaljplan ska tas fram för området intill Station Rosengård som ska utreda förutsättningarna för bostäder, grönytor, gator – och ett landmärke.

Detaljplanen omfattar området från Station Rosengård till Västra Kattarpsvägen utmed Amiralsgatan och ska bli en nod i den nya stadsdelen. Den planerade höga byggnaden blir ett landmärke i omgivningen och central för utvecklingen i området. Byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalitet och bidra till att nå Malmös klimat- och miljömål. Högst upp i huset ska det finnas bostäder och lokaler för gemenskap och rekreation, på bottenplan publika verksamhetslokaler där boende och besökare kan mötas.

Amiralsgatan som i dag är en infartsled ska omvandlas till en stadshuvudgata för ökad trygghet och trivsel. Gatan får särskilda busskörfält och separata gång- och cykelstråk. Utmed Amiralsgatan byggs bostadskvarter med gröna och trivsamma bostadsgårdar och ett mobilitetshus med plats för bilpooler, hyrcyklar och elsparkcyklar. Intill gatan anläggs också en urban park för att binda samman stationsområdet med Emilstorps verksamhetsområde.

Beslutet om detaljplan som stadsbyggnadsnämnden har tagit är en av flera delar i utvecklingen av Amiralsstaden. Planprogrammet för hela området omfattar närmare 3 000 nya bostäder, 500 grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser. År 2040 ska det stå helt klart.

– Amiralsstaden kommer att knyta ihop Rosengård med de centrala delarna av Malmö och bidra till att överbrygga fysiska och mentala barriärer. Samtidigt skapas ett attraktivt område med bostäder, arbetsplatser och service där människor vill bo och arbeta. En levande stadsdel där människor trivs och vill vara är i grunden det viktigaste när Malmö växer och utvecklas, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Amiralsstaden blir ett fantastiskt tillskott till Malmös stadsbild med fokus på varierade boendeformer, fler arbetstillfällen och en smidig etablering för näringslivet. Fler grönytor och högre byggnationer kommer också tillföra en mer levande och attraktiv miljö till staden, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se