Victorias mångmiljardköp: "Största någonsin" Foto: Victoria Park

Victorias mångmiljardköp: "Största någonsin"

Transaktion

19 december 2018

Victoria Park har förvärvat 9 bostadsfastigheter av Akelius Residential Property, och tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.

Victoria Parks nya miljardförvärv består av två bostadsfastighetsbestånd om 9 fastigheter med 2 340 lägenheter, varav 2 140 lägenheter i Haninge, Stockholm och 200 i Mölndal, Göteborg med en total uthyrbar yta om drygt 188 000 kvadratmeter. Värdet på förvärvet ligger på 4,7 miljarder kronor, motsvarande cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 250 miljoner kronor per år. Säljare är Akelius Residential Property, och tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.

– Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, vd på Victoria Park.

Velat växa

Per Ekelund berättar vidare för World in Property att man ännu inte satt något nytt mål. 

– Vi har haft fullt upp med att göra klart affären, så det får bli en jul- och nyårsövning. Vi har alltid, från dag ett, velat växa, och det som har avjort hur snabbt vi har vuxit är hur snabbt vi har kunnat växa. Kan vi då dessutom växa i Stockholm och Göteborg kan det inte bli mycket bättre, det är där Sverige växer mest, säger han.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 300 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.

– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.

Ökat resultat

Den 5 december offentliggjorde bolaget en prognos där de förutspådde ett förvaltningsresultat på drygt 500-550 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019, helårseffekten av det förvärv som nu gjorts är en ökning av förvaltningsresultatet med cirka 95 miljoner kronor.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, före avdrag för latent skatt om 0,4 miljarder kronor. Köpeskilling för aktierna uppgår preliminärt till 3,2 miljarder kronor.

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde sker preliminärt den 1 april 2019, då även betalning sker. Förvaltningen kommer att ske i egen regi med befintlig lokal Victoria Park-organisation samt nyrekrytering.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se