Victoria Park storköper för 450 miljoner
Peter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park

Victoria Park storköper för 450 miljoner

Transaktion

22 januari 2018

Victoria Park AB förvärvar två bostadsfastighetsbestånd om sex fastigheter med 327 lägenheter, varav 230 lägenheter i Malmö.

 

Total uthyrbar yta i bostäderna är drygt 26 000 kvadratmeter.

Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Malmö och Trelleborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 800 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 30 miljoner kronor per år. Säljare är Steneken Holding. Tillträde sker preliminärt den 15 maj 2018.

– Vi har sedan tidigare drygt 1 700 lägenheter i Malmö med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Peter Strand, vd på Victoria Park.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 100 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna och samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Peter Strand.

Förvärvet, som är villkorad av att säljaren kan fissionera nuvarande bolag, sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 357 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker preliminärt den 15 maj 2018, då även betalning sker.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se