Victoria Park säljer livsstilsverksamhet
Foto: Victoria Park

Victoria Park säljer livsstilsverksamhet

Transaktion

12 februari 2018

Nuvarande personal är anställda i det överlåtna bolaget och övergår till köparens koncern. Frånträde sker den 1 mars.

 

Victoria Park har tecknat avtal om att avyttra segmentet Livsstilsboende. Köpare är ett bolag som drivs av Bengt Mårtensson, eventarrangör, och Angela Kingberg, registrerad fastighetsmäklare. Transaktionen, som sker i bolagsform, har ingen resultat- eller likviditetspåverkan. Nuvarande personal är anställda i det överlåtna bolaget och övergår därmed till köparens koncern. Frånträde sker den 1 mars.

Verksamheten omfattar en serviceverksamhet, som driver bland annat spa-anläggning och en mängd servicetjänster i anslutning till livsstilsboendet. Victoria Park har under 2017 färdigställt och sålt den sista etappen av de totalt 325 bostadsrätterna som är kopplade till servicekonceptet.

– Bengt Mårtensson och Angela Kingberg är två lokala profiler som tillsammans har gedigen kunskap om service- och eventbranschen samt bostadsrättsfrågor. Därmed ges än bättre förutsättningar för att driva och ytterligare utveckla den aktuella serviceverksamheten. Framöver kommer Victoria Park att lägga fullt fokus på att förvalta och förädla vårt fastighetsbestånd bestående av mer än 13 000 hyresrätter, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se