Victoria Park och Hembla blir Victoriahem – Vi är idag två bolag, men med samma ägare, gemensam företagsledning, samma idé och samma affärsmodell. Så det här är ett naturligt steg för oss, och tiden är mogen för att ta det, säger Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla.

Victoria Park och Hembla blir Victoriahem

Ekonomi

5 oktober 2021

I januari 2022 förenas Victoria Park och Hembla under ett gemensamt varumärke och tar namnet Victoriahem.

Victoria Park och Hembla är två av Sveriges största privata hyresvärdar med fokus på att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden. Båda företagen ägs av det tyska bostadsbolaget Vonovia.

– Vi är idag två bolag, men med samma ägare, gemensam företagsledning, samma idé och samma affärsmodell. Så det här är ett naturligt steg för oss, och tiden är mogen för att ta det, säger Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla.

Vonovia förvärvade Victoria Park 2018 och Hembla 2019.

– Hembla och Victoria Park jobbar idag tätt tillsammans. Genom att nu ta steget fullt ut med ett gemensamt namn blir vi en tydligare aktör på marknaden. Det underlättar även arbetet med att bygga en stark gemensam företagskultur. Det kommer också göra det lättare för våra medarbetare att dra nytta av varandras erfarenheter, säger Per Ekelund och fortsätter:

– Som Sveriges största privata hyresvärd blir Victoriahem också en starkare röst i diskussionen om det vi brinner allra mest för – miljonprogrammens framtid och utveckling. Förändringen genomförs under januari månad 2022.

– Våra hyresgäster kommer att behöva vänja sig vid ett nytt namn, i övrigt kommer de inte att påverkas. Vi är i grund och botten samma hyresvärd, med samma personal och samma höga ambitioner om att ta väl hand om såväl de boende som hus och områden. Hyresgästerna ska självklart fortsätta känna sig som hemma hos oss, säger Per Ekelund.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se