Victoria Park förvärvar för 1,7 Miljarder kronor

Victoria Park förvärvar för 1,7 Miljarder kronor

Transaktion

1 september 2014

Victoria Park förvärvar 3 100 lägenheter i Eskilstuna för sammanlagt 1,7 miljarder kronor.

Victoria Park AB har ingått avtal om förvärv av en bostadsfastighetsportfölj om totalt ca. 3 100 lägenheter med en uthyrbar yta om 244 000 kvm, belägen i Eskilstuna. Säljare är ett bolag i Fogelvik Holding‐koncernen som efter affären blir en betydande aktieägare i Victoria Park.

"Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i Mälardalen. Genom den här affären tar vi ett stort steg mot vårt mål att förvalta 1 000 000 kvm. Vi förvärvar ett välskött familjeföretag som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension", säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

Efter affären kommer Victoria Park att ha en samlad uthyrbar yta om 613 000 kvm fördelad på cirka 7 600 lägenheter. Fastighetsvärdet ökar med förvärvet från cirka 3,0 miljarder kronor till cirka 4,7 miljarder kronor.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Victoria Park, 

För övrig information, kontakta:

Peter Strand, VD för Victoria Park, Email: peter.strand@victoriapark.se