Victoria Park expanderar i Göteborg Peter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park.

Victoria Park expanderar i Göteborg

Transaktion

19 juni 2017

Nu har bolaget bestämt sig att köpa ett fastighetsbestånd för över 200 miljoner kronor.

 

Victoria Park AB förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 175 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvadratmeter, belägna i Bergsjön, Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner kronor, motsvarande 12 500 kronor per kvadratmeter. Säljare är SHALL Fastigheter AB. Tillträde sker den 30 september 2017.

– Vi har sedan tidigare drygt 2 000 lägenheter i Göteborg med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär, som genomfördes utan brett auktionsförfarande, ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd och ger oss synergier i förvaltningen, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 000 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

– De förvärvade fastigheterna är byggda på 1970-talet, och bara en mindre andel har genomgått renovering, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 99 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker den 30 september 2017, då även betalning sker.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se