”Vi spränger miljardvallen före nyår”

”Vi spränger miljardvallen före nyår”

Ekonomi

18 november 2020

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett superstarkt resultat för årets tre första kvartal. Uthyrningen de två senaste kvartalen blev de bästa i bolagets historia. 

Och snart överstiger årets förvärv en miljard kronor, berättar vice VD Thomas Holm för World in Property.

Bolag med fastigheter för cityhandeln håller hyresgäster under armarna med rabatter och anstånd. För Svenska Handelsfastigheter är situationen en helt annan.

Senaste delårsrapporten talar sitt tydliga språk med mycket stark utveckling för både hyresintäkter och driftsnetto. Uthyrningsmässigt blev Q2 och Q3 i år de bästa kvartalen i bolagets historia (se siffror i faktaruta i slutet av artikeln).

Den kraftiga uppgången i hyresintäkter och driftsnetto förklaras till stor del av att fastighetsportföljen har expanderats kraftigt. Men det goda utfallet beror också på en framgångsrik strategi i stabila och starka segment.

Fullt uthyrt – inga Corona-förluster

– Vi har fullt uthyrt i alla våra fastigheter och vi har inte haft några Corona-förluster överhuvudtaget, säger Svenska Handelsfastigheters vice VD Thomas Holm.

– Cityhandeln har haft och har det tufft. Men våra hyresgäster är nästan enbart handelsföretag inom livsmedel och lågpris, segment som gått mycket bra.

Inom livsmedel är hyresgästerna främst City Gross, Willys, Ica och Coop. Kunder inom lågpris och big box är företag som Jysk, Rusta och Lager 157.

– Våra fastigheter finns i strategiska lägen i 64 kommuner. Utvecklingen för våra segment är stark i hela landet – inte minst i regionstäder. Och Norrland sticker ut – särskilt Luleå och Umeå. I Umeå var ju handelsområdet Strömpilen, där vi har flera fastigheter, dödförklarat får två-tre år sedan. Idag är det en fantastisk kraft i området och vi har fina hyresgäster som Ica Maxi, Blomsterlandet, Lager 157 och Systembolaget, säger Thomas Holm.

Expansiv förvärvsstrategi fortsätter

Svenska Handelsfastigheter fortsätter sin expansiva förvärvsstrategi. I nuläget har man under 2020 förvärvat fastigheter för knappt en miljard kronor.

– Men vi kommer absolut att spränga miljardvallen före årsskiftet. Vi har flera spännande affärer på gång. Offensiven fortsätter, ingen tvekan. Och samtidigt har vi en mycket omfattande nyproduktion av byggnader igång, säger Thomas Holm.

– Vårt senaste förvärv är extremt starka livsmedelsetableringar för en livsmedelskedja i södra Sverige. Förvärvet uppgick till 300 miljoner kronor och genomfördes i oktober, berättar Thomas Holm.

Förvärvet omfattade nio handelsfastigheter i fyra sydsvenska städer. Den totala arean är cirka 17 800 kvadrat meter och hyresvärdet är 19 miljoner kronor. Livsmedelskedjan står för 92 procent av hyresintäkterna i ett tolvårigt avtal. Övriga hyresgäster är bland annat apotek och restauranger.

Långsiktiga relationer

– Vår framgång bygger mycket på goda och långsiktiga relationer med hyresgästerna. Vi får ofta uppdraget att leta reda på de bästa lägena för deras etableringar och följer sedan med genom hela processen in i förvaltningen. Ett stort värde i vår verksamhet är den relation vår förvaltningsavdelning bygger upp med kunderna i deras vardag, säger Thomas Holm.

Han tror på en fortsatt god utveckling inom företagets segment.

– Det är jag övertygad om. Och jag tror att handelsområden med lågprisprofil kommer att gå allt mer mot att bli ett slags logistik-hubbar. Butik och lager flätas samman i koncept som pick up-stores där man effektivt hämtar upp mat och prylar. En utveckling som kanske påskyndas av Corona-pandemin.

Av Jörgen Hallström

Faktaruta

Starka siffror i delårsrapporten

För perioden januari till september 2020 blev Svenska Handelsfastigheters hyresintäkterna 496 miljoner kronor. Det är 69 miljoner bättre än för motsvarande period 2019. Driftsnettot nådde upp till 380 miljoner kronor, 54 miljoner bättre än samma period förra året.

För tredje kvartalet i år var hyresintäkterna 169 miljoner kronor. Vilket är 21 miljoner över intäktsnivån under Q3 2019 – motsvarande en ökning på 14 procent . Driftnettot för kvartalet blev 133 miljoner kronor, 17 miljoner bättre än Q3 föregående år – motsvarande en 15-procentig ökning.

Fastighetsportföljens värde den siste september 2020 var 9,6 miljarder kronor – en ökning med 1,3 miljarder jämfört med samma datum 2019. Det är främst förvärven som drivit uppgången av hyresintäkter och driftsnetto.

Uthyrningsmässigt blev Q2 och Q3 2020 de bästa i bolagets historia då totalt 37 000 kvadratmeter hyrdes ut under dessa båda kvartal.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se