”Vi ska förvärva för ytterligare tre miljarder”

”Vi ska förvärva för ytterligare tre miljarder”

Ekonomi

13 januari 2021

Idag visade Fortinovas årsredovisning idel positiva siffror. VD Anders Johansson aviserar nya förvärv för tre miljarder inom två till tre år.

För perioden september 2019 till augusti 2020 uppgick bolagets intäkter till 135,4 miljoner kronor (125,3), motsvarande en ökning med 8 procent.

Driftsöverskottet uppgick till 76,8 miljoner kronor (71,0), motsvarande 57 procent i överskottsgrad.

Förvaltningsresultatet landade på 44,0 miljoner kronor (39,8), motsvarande 1,8 kronor per aktie (2,0) och 33 procent (32) i förvaltningsmarginal.

Värdeförändringar på fastigheter blev 47,7 miljoner kronor (77,4) och på derivat till 11,5 miljoner kronor (-18,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 86,4 miljoner kronor (76,5), motsvarande 3,6 kronor (4,0) per aktie. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 39,5 kr (39,8) per aktie.

Nya bostadsfastigheter för dryg miljard

Under perioden har bolaget tillträtt bostadsfastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 509 miljoner kronor (104). Förvärven tillför cirka 32 miljoner kronor i hyresvärde fördelat på 394 lägenheter.

I januari 2020 genomfördes en omorganisation av koncernen i syfte att förenkla bolagsstrukturen inför en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Under året har bolaget genomfört nyemissioner vilka tillförde bolaget eget kapital om 430 miljoner kronor (89) före utgifter för kapitalanskaffning.

Kapitalet ska stödja bolagets tillväxt via fortsatt förvärv av förvaltningsfastigheter i västra Sverige. I juni 2020 genomfördes en split 50:1 vilken ökade totalt antal aktier med 23 145 640 aktier.

Bolaget har ingått avtal om förvärv av bostadsfastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 330 miljoner kromor. Förvärven tillför under 2021 cirka 15 miljoner kronor i hyresvärde fördelat på 170 lägenheter.

”Ska förvärva för tre miljarder”

– Fortinovas målsättning framöver är fortsatt utveckling och tillväxt, utan att ge avkall på lönsamheten. Vi utvärderar redan nu ett flertal spännande möjligheter för bolaget. Vårt mål är att på två till tre års sikt göra förvärv för ytterligare cirka tre miljarder kronor. Dessa förvärv kommer att ske på både befintliga och nya orter i västra Sverige. Jag anser att vi har bättre förutsättningar än någonsin att fortsätta växa i den region som vi anser erbjuder landets mest attraktiva platser att leva, bo och arbeta på, säger VD Anders Johansson och fortsätter:

– Den 19 november introducerade vi Fortinovas B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset var väldigt stort och överskred med råge de aktier vi hade att tilldela. I samband med introduktionen fick bolaget cirka 5 000 nya aktieägare. Extra glädjande är att i princip alla medarbetare blev delägare i bolaget, vilket betyder att vi numera är ett gäng kompanjoner som fortsätter att driva Fortinova framåt!

Av Jörgen Hällström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se