"Vi har gasen i botten och bromsar inte"

"Vi har gasen i botten och bromsar inte"

Ekonomi

1 mars 2021

– Vi har gasen i botten och kommer inte att bromsa in eller ens släppa på den! Det säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder som redovisar ökat rörelseresultat för Q4.

I november börsintroducerades Svenska Nyttobostäder, som tidigare var dotterbolag till Alm Equity.

För fjärde kvartalet 2020 redovisar bolaget hyresintäkterna på 29 miljoner kronor (14), alltså lite mer än en fördubbling jämfört med motsvarande period 2019.

Driftnettot för kvartalet ökade till 24 miljoner kronor (19) och förvaltningsresultatet gick upp till 4 miljoner kronor (-1).

Resultatet före skatt var för Q4 2020 7 miljoner kronor (27), och efter skatt -5 miljoner kronor (25).

Resultat per aktie blev på -0,2 kronor (-0,02). Styrelsen föreslår ingen utdelning. Utdelning till preferensaktieägare görs dock med 5 kronor per år.

– Vi har gasen i botten och kommer inte att bromsa in eller ens släppa på den! 2021 är enligt plan ett år med färre tillträden vilket vi nyttjar till att vidareutveckla vår vinnande idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Vi blickar samtidigt mot 2022 då vi tillträder cirka 900 av de sedan tidigare förvärvade lägenheterna, säger VD Tommy Johansson.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se