”Vi blir störst i Norden i början av 2023 sen väntar Tyskland” – SBB ska vara en folkaktie för folkbehov. SBB är med sina 120 000 aktieägare en av de mest ägda svenska aktierna. Samtidigt bidrar vi till att bygga den sociala infrastruktur som framtidens samhälle faktiskt behöver, säger Ilija Batljan.

”Vi blir störst i Norden i början av 2023 sen väntar Tyskland”

Reportage

1 oktober 2021

– Under första halvåret 2023 kommer SBB att passera Balder och Vasakronan och bli Nordens största fastighetsbolag sett till fastighetsvärde. Resan stannar inte där – vi förbereder expansion i Tyskland och andra europeiska länder.

Det säger SBB:s grundare och VD Ilija Batljan i ett samtal med World in Property om visionen för SBB.

En vision som ytterst är sprungen ur hans djupgående kunskap om och starka passion för demografi.

Och ur drivkraften att bidra till ett bättre samhälle. Dels genom att skapa en social infrastruktur som effektiviserar verksamheter och gör människors liv bättre, dels genom att erbjuda en trygg aktie med så många ägare som möjligt.

För Ilija Batljan hänger dessa två linjer intimt samman.

– SBB ska vara en folkaktie för folkbehov, säger han.

– SBB är med sina 120 000 aktieägare en av de mest ägda svenska aktierna, och jag gläder mig för varje ny aktieägare vi får. Samtidigt är jag stolt över hur SBB bidrar till att bygga den sociala infrastruktur som framtidens samhälle faktiskt behöver.

Snart förbi Balder och Vasakronan

Sedan starten 2016 har SBB expanderat i raketfart. En expansion som den senaste tiden dessutom accelererat och enligt plan ska accelerera ännu mer.

Nya affärer, samarbeten och projekt rapporteras i hög takt. Och nyligen presenterades bolagets nya tillväxtmål om ett fastighetsvärde på 300 miljarder kronor år 2026. Plus det nya hållbarhetsmålet att hela verksamheten ska vara klimatpositiv till år 2030.

– Med det nya tillväxtmålet vill vi åskådliggöra vår ambition att bli ledande inom social infrastruktur i Europa. Och vi kommer redan i början av 2023, under det första halvåret, att ha det största fastighetsbeståndet i Norden, med ett värde som överstiger både Balders och Vasakronans, säger Ilija Batljan.

Vid årets halvårsskifte var SBB:s fastighetsvärde knappt 117 miljarder. Balders var drygt 163 miljarder och Vasakronans nästan 170 miljarder.

– Vad gäller hållbarhet är SBB redan idag ett av de stora fastighetsbolagen i Europa som får allra högst rating från vedertagna bedömare. Som en ledande aktör vill vi höja målsättningen ytterligare och gör mycket stora investeringar i konkreta hållbarhetsåtgärder som verkligen ger resultat, säger Ilija Batljan.

Tyskland blir steget ut i Europa

Men SBB:s ambitioner stannar inte vid att vara störst i Norden.

– Vår plan är att växa i flera länder i Europa inom kort, förklarar Ilija Batljan.

Den första anhalten i den europiska expansionen blir Tyskland.

– Ja, vi jobbar i nuläget med rådgivare om hur vår etablering i Tyskland ska ske.

Många spekulerade i att SBB skulle köpa Akelius väldiga bestånd i Tyskland och även det i Sverige samt Danmark. Men nu blev det Heimstaden som köpte hela denna portfölj för 92 miljarder kronor.

SBB kommer att ta andra vägar i sina kommande förvärv i Tyskland och andra Länder.

Stor och aktiv för att göra skillnad

För Ilija Batljan har SBB:s storlek och aktivitetsgrad inget egenvärde. Han menar att bolaget måste vara stort och agera i många sammanhang och på flera plan för att kunna göra skillnad i samhället.

En skillnad som han såg möjlighet att göra under sina år inom politik och forskning.

– Jag har varit politiker under en mindre del av mitt vuxna liv. Under en lägre tid var jag analyschef på socialdepartementet och arbetade bland annat med en modell för framtidens vård och omsorg. Jag har också doktorerat inom demografi, som är min stora passion – att förstå hur en befolkning förändras och vilka behov som följer med detta.

– Från detta perspektiv såg jag hur fastigheter och social infrastruktur behövde utvecklas och effektiviseras. För att verksamheter inom olika samhällsfunktioner - inte minst vård och omsorg - skulle kunna fokusera på sina kärnverksamheter och framtidsutmaningar. Och här insåg jag att det behövdes en tillräckligt stor fastighetsaktör som kunde stå för en sådan utvecklingen. Ur detta föddes SBB.

I inslag i DN har det riktats kritik mot att SBB:s hyreskontrakt skulle vara för kostsamma för flera skattefinansierade verksamheter. Men det tar Ilija Batljan med ro.

– Det är inget jag känner behov av att bemöta. Våra offentliga hyresgäster väljer oss därför att de anser att vi levererar den bästa och mest effektiva lösningen för deras behov.

”Stor kompetens i vår organisation”

Ilija Batljan har blivit en rubrikernas man och i många fall nästa liktydig med SBB.

– Det finns så klart både fördelar och nackdelar med all publicitet kring min person. Jag skulle helst vilja vara mycket mer anonym. Men det viktiga är att omvärlden förstår att SBB är en stor organisation med många mycket kompetenta medarbetare.

– Idag är vi 350 medarbetare med ett 15-tal drivna personer på de ledande positionerna. Vi har i fyra nordiska länder bolag och verksamheter som verkar mycket självständigt.

Samverkan för utveckling

I SBB:s strategi ingår också att bli delägare i eller samarbetspartner med en rad olika aktörer.

Bara under den senaste tiden har SBB till exempel startat en satsning på billigare ungdomsboenden med Alive, beslutat att bygga en ny stor anläggning för solproducerad el tillsammans med El av Sol och investerat i proptechbolaget Amido.

– Vi vill vara en stor aktör som påverkar och driver utvecklingen inom fastigheter och social infrastruktur. Därför involverar vi oss också i många saker, förklarar Ilija Batljan.

– Allt hänger ihop med vår affärsidé som bygger på samhällsengagemang. För att skapa en bättre struktur inom boende och demografi behövs bättre möjligheter för unga att komma in på bostadsmarknaden. För att få mer hållbara fastigheter krävs mer hållbar el. Och för att skapa både smartare boenden och mer energieffektiva och gröna lösningar, så krävs det mer ny digital teknik.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se