Övertecknad miljardemission för Fastpartner
– Detta var en viktig milstolpe för Fastpartner och vi fortsätter nu resan mot vårt långsiktiga mål om att uppnå en Baa1 rating, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Övertecknad miljardemission för Fastpartner

Ekonomi

21 maj 2021

Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 miljoner, med en löptid om fyra år.

Obligationen emitterades under det nyligen etablerade MTN-programmet med en ram om åtta miljarder kronor. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025.

Obligationsemissionen väckte stort intresse och orderboken var kraftigt övertecknad och uppgick till över 2 800 miljoner kronor.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera säkerställda lån för att öka andelen ej pantsatta fastigheter samt förlänga Fastpartners kapitalbindning i enlighet med bolagets gröna ramverk.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm hållbara lista.

– Vi är mycket glada för den positiva respons vi fått från kapitalmarknaden efter vi erhöll vår Investment Grade-rating. Detta är vår första emission under det nyligen etablerade MTN-programmet och vi känner oss hedrade över det stora intresset från det svenska investerarkollektivet. Detta var en viktig milstolpe för Fastpartner och vi fortsätter nu resan mot vårt långsiktiga mål om att uppnå en Baa1 rating, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se