Överskott i statens budget i maj

Överskott i statens budget i maj

Ekonomi

5 juni 2020

Det blev ett överskott på 10,2 miljarder kronor i statens budget i maj.

Skatteinkomsterna blev cirka 25 miljarder högre än beräknat, enligt ett pressmeddelande.

Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,4 miljarder kronor i maj.

En överskattning av effekten av anstånd på skattekontot bedömer Riksgälden vara en delförklaring till avvikelsen från prognosen.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se