Över hundra nya kooperativa hyresrätter på historisk mark i Bromma

Över hundra nya kooperativa hyresrätter på historisk mark i Bromma

Bostäder

30 september 2022

En gata har fått nygammal sträckning och 114 kooperativa hyresrätter har tagit plats i Nockeby. 

SKB har invigt ett helt nytt bostadskvarter med sex hus, vid vägen som Gustav III tog när han reste till Drottningholm.

– Byggandet har skett varsamt och med största respekt för de orubbliga grannarna här på platsen. De Geer-moränen som funnits här sedan istiden och de gamla hundraåriga ekarna som finns i Nockebyskogen kryper alldeles inpå de nya husen och ger en känsla av att husen är placerade i skogen, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB.

Kvarteret Skrönan smälter in i området och fungerar som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen på andra sidan Drottningholmsvägen. De sex flerbostadshusen ligger på rad i två grupper om tre hus vardera, med egen tydlig identitet. Gårdarna mellan husen är något upplyfta från gatunivån på den nya delen av Gustav III:s väg och ansluter naturligt mot skogssluttningen.

– Husen är varsamt anpassade till terrängen, fyra våningar höga med en femte indragen våning som ger en horisontell form och förstärker känslan av stadsvilla. Det är en enkel arkitektur, proportionerlig och tidlös, med en blinkning till funkisarkitekturen som är vanlig här omkring, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB.

En historisk väg

Den gata som i dag heter Gustav III:s väg är en del av den gamla Drottningholmsvägen, som invigdes 1787. Den var en del av ett omfattande infrastrukturprojekt för att förbättra färdvägen över land mellan Stockholm och Drottningholm. Där ingick också föregångare till de broar som idag är Tranebergsbron, Nockebybron och Drottningholmsbron. Under invigningen berättade historikern Christopher O’Regan om hur platsen fick betydelse av teaterkungens vägbygge och hans resande.

Själva naturen utgör också värdefull historia. Stor varsamhet har iakttagits under byggnationen av de sex huskropparna för att bevara Nockebyskogen som ligger alldeles intill fastigheterna.

Den orubblige ”Kungen”

Kvarteret Skrönan invigdes genom att konstverket ”Kungen” av Frida Tebus avtäcktes, en skulptur inspirerad både av områdets natur och av kvarterets namn. Hon skapade en egen skröna kopplad till platsen, om hur ett stenblock påträffats under byggarbetet, som i vissa vinklar uppvisar porträttlikhet med kung Gustav III.

– Skrönan gjorde sedan gällande att Gustav III på väg mot Drottningholm möjligen skulle ha fått syn på en av Nockebys högresta stenformationer som påminde om honom själv, eller att han sände dit en konstnär för att hugga ut ett kungaporträtt ur den svenska graniten. Hur som helst var det just det stenblocket som sedan kvarteret Skrönan byggdes kring och därmed blev till allmän beskådan, säger Frida.  

Med eller utan egen skröna så är ”Kungen” ett exempel på konst som passats in väl i boendemiljön. SKBs gårdar och utemiljöer är alltid i fokus vid nybyggnation. Utemiljön ska vara trygg

och trivsam och samtidigt bidra till biologisk mångfald och erbjuda viktiga ekosystemtjänster. Exempel på sådana tjänster är att ta hand om dagvatten och ge skugga, bullerskydd och hem till fåglar och insekter.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se