Över 1200 nya bostäder planeras i Nacka
Byggandet av nya bostäder i Planiaomområdet är ett viktigt steg mot en tätare och mer sammanhållen stad på Sicklaön Bild: Alma Arkitekter

Över 1200 nya bostäder planeras i Nacka

Arkitektur

28 oktober 2013

Ett programförslag har presenterats för byggande av fler bostäder i Stockhomsregionen. Förslagen gäller Planiaområdet på västra Sicklaön. 

Förslaget som presenterats skulle innebära att minst 1200 nya bostäder kommer att byggas i Planiaområdet. Enligt Cathrin Bergenstråhle, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, är byggandet av nya bostäder i Planiaomområdet ett viktigt steg mot en tätare och mer sammanhållen stad på Sicklaön.

I planeringen har den kommande tunnelbanan beaktats, vilket innebär att framtida stationslägen är en viktig del i planeringen. Samrådet kring förslaget kommer att pågå fram till den 6 december 2013.

"Den första etappen av en ny planerad bebyggelse ligger i kilen mellan Kyrkviken och Värmdövägen", säger Jenny Nagenius, planarkitekt i Nacka.

För mer information, se konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

Daniel Åberg

World in Property
daniel.aberg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande, Nacka Kommun

För mer information, kontakta:

Jenny Nagenius, planarkitekt, 08-718 94 78
Helena Joseph, kommunikationssamordnare, 08-718 86 36