Vem ansvarar för lokalanpassningen?
Bild: Pixabay

Vem ansvarar för lokalanpassningen?

Juridik

27 januari 2023

För de allra flesta hyresgäster är det avgörande att lokalen som man bedriver sin verksamhet i är väl anpassad för ändamålet. Men vet du vems ansvar det är att se till att lokalen är verksamhetsanpassad? Bo Sjöholm och Klara Dahlqvist på MAQS Advokatbyrå lotsar dig.

Regleringen kring vad du som hyresgäst får använda din lokal till följer dels av ditt hyresavtal och dels av hyreslagen. Av hyresavtalet framgår det vanligtvis för vilket ändamål lokalen hyrs ut. Detta styr vad du som hyresgäst har rätt att bedriva för typ av verksamhet i lokalen. Enligt 12 kap. 9 § jordabalken ska en lokal på tillträdesdagen vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för dess avsedda ändamål, om inget annat har avtalats. Att lokalen ska vara brukbar innebär bl.a. att ytskikt på tak, golv och väggar ska vara fullgott samt att tekniska installationer, som exempelvis ventilation och avlopp, ska vara i sådant skick att den avsedda verksamheten går att bedriva.

Även om lokalen hyrts ut i befintligt skick så omfattar inte hyresgästens ansvar så kallade dolda fel.

Hyresvärden är också enligt 12 kap. 15 § jordabalken skyldig att hålla lokalen i fullt brukbart skick under hela hyrestiden, så länge inget annat har avtalats. Om hyresvärden underlåter att hålla efter lokalen kan du som hyresgäst ha rätt att åtgärda bristen på hyresvärdens bekostnad. Om lokalen under hyrestiden är i ett bristfälligt skick har du dessutom rätt till nedsättning av hyran, och i vissa fall, skadestånd. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta enbart gäller om du som hyresgäst inte själv har orsakat bristerna.

Läs hela artikeln på Lokalguiden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se