Veidekkes storavtal värt närmare miljarden Foto: Veidekke

Veidekkes storavtal värt närmare miljarden

Stadsutveckling

7 december 2017

Veidekke Bygg Kommersiellt har slutit avtal med Vitartes om fortsatt samarbete avseende kvarteret Patienten i Hagastaden.

 

Arbetet kommer i huvudsak att utföras av Arcona, ett helägt dotterbolag till Veidekke. Kontraktet har ett ordervärde på 950 miljoner.

Veidekke och Vitartes avtalade sommaren 2016 om att utföra mark-, grundläggnings- och betongarbeten för kvarteren Patienten och Princeton. Det som nu avropats är att uppföra resten av byggnaden i kv Patienten. Arbetet omfattar enn av två fastigheter i Vitartes projekt Scandinavian Life Science. Fastigheten kommer att bli ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Kv.

Patienten beräknas stå klar våren 2020. Arbetena genomförs på totalentreprenad i samverkan mellan parterna. Kv. Patienten omfattar totalt cirka 42 000 kvadratmeter, en fastighet för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden.

– Vi har under flera år arbetat tillsammans med Vitartes. Det är kul att vi nu ser värdet av att arbeta tillsammans i flera projekt över längre tid, säger Peter Kvist vd på Arcona.

- Vitartes är ett ledande projektutvecklingsbolag inom Life Science, där våra kunder är centrala i allt vi gör. Därför är det också viktigt att de leverantörer som vi använder oss av kan leva upp till våra högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och professionalism. Att Veidekke/Arcona får ett utökat förtroende är ett resultat av att de lever upp till våra förväntningar, säger Håkan Karlsson, teknisk direktör Vitartes.

Projektet byggs i direkt anslutning till huvudentrén för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintlig tunnelrör för E4:an.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se