Veidekkes nya bygge i Hagastaden
Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Veidekkes nya bygge i Hagastaden

Stadsutveckling

16 oktober 2018

Veidekke har fått i uppdrag att bygga en underjordisk anläggning under den blivande Norra Stationsparken i Stockholm.

P-hus Hagastaden kommer att få 1022 p-platser. Det blir Stockholm Parkerings största till antalet parkeringsplatser och längsta garage, ca 550 meter långt. Projektet, som är en utförandeentreprenad, ska vara klar 2021. När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak. Ordern är värd 206 MSEK.

- P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detta gör byggprojektet även komplext. Vi började bygga garaget redan 2014 och huvuddelen kommer nu att utföras av Veidekke fram till 2021. Väl klart år 2022 kommer garaget med över 1 000 parkeringsplatser lösa parkeringsbehovet för över 2 000 lägenheter, säger Stockholm Parkerings VD Christian Rockberger.

- Vi är tacksamma för förtroendet att bygga P-hus Hagastaden. Det är ett uppdrag där vi får användning av vår kompetens inom främst betongarbeten. Vi kommer som när vi byggde Stigbergsgaraget tillsammans med Stockholm Parkering att använda vår gemensamma kunskap för att hitta bra lösningar för att minimera arbetsmiljörisker för såväl våra egna anställda och UE:s personal som tredje man och påverkan på omgivningen, säger Jenny Johansson arbetschef på Veidekke.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se