Veidekkes nya avtal – 600 miljoner
Foto: Veidekke

Veidekkes nya avtal – 600 miljoner

Stadsutveckling

30 augusti 2018

Veidekkes etapp, som är en utförandeentreprenad, startar i oktober 2018 och färdigställandet är planerat till oktober 2021.

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall om att bidra till utveckling och modernisering av avloppsvattenreningen för Stockholm. Kontraktet är värt cirka 600 miljoner kronor

Projektet innebär en omfattande modernisering av Sicklaanläggningen där Veidekke bland annat ska spränga bergutrymme för en ny pumpstation, en ny grovrening samt nya försedimenteringsbassänger på totalt 500 000 kubikmeter berg.

– Det känns väldigt bra att på det här viset kunna vara med och förstärka och förbättra anläggningen samt bidra till en säkrare avloppsvattenrening för stockholmarna, säger Konstantin Spinos, arbetschef på Veidekke Anläggning. Vår expertis inom tunnelbyggande tillsammans med vårt goda samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, som vi etablerat under tidigare projekt, gör oss redo att möta denna mycket spännande utmaning.

Veidekkes etapp, som är en utförandeentreprenad, startar i oktober 2018 och färdigställandet är planerat till oktober 2021. Just nu pågår planeringsarbeten.

– Vi kommer att involvera alla berörda parter genom en visuell planering och uppföljning veckovis, för att säkerhetsställa att planerade kapaciteter och mängder utförs. Morgonmöten och veckomöten kommer att hållas där produktivitet och HMS* kommer vara i fokus, säger Konstantin.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se