Veidekke överträffar förväntningar
– Veidekke har hållit en stadig kurs under 2021, vilket bekräftas av fjärde kvartalet. Vi stärker lönsamheten under året och levererar ett förbättrat resultat, med en något lägre omsättning, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Veidekke överträffar förväntningar

Ekonomi

9 februari 2022

Veidekkes nettoresultat för Q4 2021 blev bättre än väntat. Bolagets styrelse föreslår 7 norska kronor i utdelning.

 

– Veidekke har hållit en stadig kurs under 2021, vilket bekräftas av fjärde kvartalet. Vi stärker lönsamheten under året och levererar ett förbättrat resultat, med en något lägre omsättning, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Bolaget räknar med att omvandla två tredjedelar av orderboken till intäkter under de kommande 12 månaderna. I kommentaren till rapporten menar Veidekke också att man är på fortsatt god väg att nå sina mål om en rörelsemarginal på 4 procent under 2022 och 5 procent under 2025.

Summering av Q4 2021 för Veidekke:

*Omsättningen uppgick till 10 176 miljoner norska kronor (10 274). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 240.

*Resultatet efter skatt blev 303 miljoner norska kronor (276), analytikerkonsensus 293,5.

*Resultat per aktie blev 2,2 norska kronor (2,0).

*Orderingången noteradeas till 7 915 miljoner norska kronor (9 768).

*Styrelsen föreslår höjd utdelning till 7,00 norska kronor (5,25). 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se