Veidekke utvecklar Bromma Blocks
Foto: Veidekke

Veidekke utvecklar Bromma Blocks

Stadsutveckling

23 april 2018

Veidekke har ingått samarbete med CBRE och Vencom med målsättningen att bygga ut Bromma Blocks.

 

Samarbetsprojektet gäller en helt ny handelsfastighet. Ambitionen är att utveckla Bromma Blocks till ett modernt och trivsamt stadskvarter i ett av Stockholms mest expansiva områden.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två faser nu avropats. Planerings- och beredningsfasen, Fas1, har nu påbörjats och pågår till sommarsemestern. Därefter är avsikten att starta genomförandefasen för utbyggnaden om totalt ca 65 000 BTA.

– Vi har ett laddat team med stor erfarenhet av stora komplexa kommersiella byggen, därför känns det extra roligt att vi få vara med och utveckla området. Här kan vi med vårt involverande arbetssätt och kompetens inom digitalt byggande bidra till något riktigt bra, säger Per Wall på Veidekke.

Ett involverande arbetssätt är av central betydelse när Veidekke planerar och genomför utbyggnaden av köpcentret. För att optimera kostnadseffektiva lösningar och skapa bästa kvalitet och funktionalitet krävs att allas kunskap och erfarenhet tillvaratas.

– För oss har det varit viktigt att den entreprenör som vi använder oss av kan leva upp till våra högt ställda krav på professionalism och nytänkande. Att valet föll på Veidekke är ett resultat av att de har hög trovärdighet och ett arbetssätt som tilltalar oss, säger Erik Oldgren, projektchef och byggherreombud för beställaren.

Betydande byggnadsarbeten kommer att utföras av bland annat ICA och Swedavia i anslutning till fastigheten under projektets genomförande. Vidare kommer en ny tvärbanestation att uppföras i anslutning till fastigheten med beräknat ibruktagande år 2020.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se