Veidekke tilldelas markanvisning i Gävle

Veidekke tilldelas markanvisning i Gävle

Stadsutveckling

13 maj 2020

På Gavlehov Östra, beläget strax norr om Gävletravet, ska ett nytt bostadsområde med 300-450 bostäder byggas.

Det står klart efter att Gävle kommun i dagarna tilldelat Veidekke Eiendom en markanvisning för området.

Gävle växer, och Gävle kommun ska ge förutsättningar för 10 000 nya bostäder fram till år 2030. Därför fortsätter arbetet med att skapa en livfull stadsdel på Gavlehov där idrott, natur och aktiviteter samsas. Här växer det fram en blandstad med både arenor, bostäder, kultur, nöjen och kommersiell- och offentlig service. Nu stärks planerna för den östra delen av Gavlehov, strax norr om Gävletravet, efter att Gävle kommun skrivit markanvisningsavtal med fastighetsutvecklingsbolaget Veidekke Eiendom AB.

– Gavlehov är ett attraktivt område som manifesterar Gävles starka kärlek till sport, och som ligger nära och centralt både i Gävle och i Sverige. Vi är väldigt glada över att Veidekke ser värdena här och vill vara med i utvecklingen av Gävle, säger Erik Holmestig (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Planeringen av området har utgått från dess inriktning på allt från stora sportevent till enkel spontanidrott, men kompletteras med en stadsdelspark för grönska, lugn och ro samt aktiviteter för alla åldrar under årets alla månader. Genom blandningen av bostäder, förskola, äldreboende, idrott och spontanaktiviteter ska Gavlehov Östra bli levande från morgon till kväll året runt. Ambitionen är att det ska bli en ny stadsdel för alla, med bostäder för människor i livets alla skeden. Veidekke Eiendom som redan är med och utvecklar det nya bostadsområdet Planmyrstigen på Norrlandet ökar nu sitt engagemang i Gävle och kommer att utveckla Gavlehov östra etappvis under ett antal år.

– Gävle är en tillväxtort och vi tycker att Gavlehov är en spännande stadsdel som har stor potential. Med utgångspunkt i vårt koncept för flexibla och prisvärda bostäder är det vår målsättning att skapa attraktiva bostäder som bidrar till en ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Vi ser fram emot att få tillsammans med Gävle kommun utveckla en grön, innovativ och attraktiv stadsmiljö med närhet till både stad och natur, säger Mats Fryxell, affärsenhetschef för Veidekke FLEX på Veidekke Eiendom.

Närmast kommer en detaljplan tas fram utifrån vinnande förslag från ETTELVA arkitekter som ska ta hänsyn till natur, varierad bebyggelse och många mötesplatser i syfte att stimulera social hållbarhet. Detaljplanen kommer att innehålla cirka 30 000 kvadratmeter och omfatta cirka 300–450 bostäder, en förskola och ett vårdboende samt eventuellt ett parkeringshus. Enligt markanvisningsavtalet får bostäder upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet eller friköpt fastighet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se