Veidekke skriver avtal med Zenergy
Foto: Veidekke

Veidekke skriver avtal med Zenergy

Stadsutveckling

10 augusti 2018

Bolagen har nyligen skrivit ett miljonavtal om nya modulenheter för att underlätta Veidekkes produktion.

 

Zenergy har erhållit en beställning från ett bolag inom Veidekke-koncernen om köp av 12 Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler till ett värde om cirka 3 miljoner för användning vid utökning av täkt-, återvinning- och asfaltsverksamhet i Härryda kommun (fd Landvetterkrossen).

Tillverkningen av ZIP-Entreprenadmodulerna påbörjas inom kort, och etableringen beräknas bli klar under den första hälften av september.

– Vi är glada över att Veidekke väljer oss som leverantör till det här projektet. Beställningen visar även tydligt att vårt utbud av ZIP-Entreprenadmoduler passar väl för de allra flesta typer av fastighetsprojekt, säger Zenergys vd Olle Magnusson.

Av Redaktionen

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se