Veidekke köper fastigheter i Nacka Foto: Veidekke

Veidekke köper fastigheter i Nacka

Bostäder

28 mars 2018

Byggstart planeras till 2021 och planarbetet sker i samarbete med arkitektfirman CF Möller.

 

Veidekke Bostad tecknar avtal om förvärv av fyra privatägda fastigheter genom bolag i stadsdelen Järla, som är en strategisk del av Nackas framtida expansion. Planarbetet inleds omgående och Veidekkes del omfattar hundratalet lägenheter i direkt anslutning till tunnelbanans utbyggnad.

De aktuella fastigheterna ligger inom Birkaområdet, ett nytt, tätt och blandat område som skapas på västra Sicklaön.

– Vi ser affären som ett strategiskt förvärv längs med tunnelbanans utbyggnad i en för oss prioriterad kommun. Vi ser fram emot det kommande planarbetet tillsammans med Nacka Kommun och de övriga byggaktörerna, säger Mårten Othérus, Regionchef för Veidekke Bostad i Mälardalen.

På övergripande nivå ska det möjliggöras för en blandad stadsdel med bostäder och service i en kollektivtrafiknära miljö i Birkaområdet.

I samband med utbyggnaden av tunnelbanans blå linje, som förlängs från Kungsträdgården till centrala Nacka, planeras nya gator och en förbindelse för gående och cykeltrafikanter mellan Järlahöjden och Järla tunnelbanestation. De av Veidekke förvärvade fastigheterna ligger i direkt anslutning till tunnelbanan.

Byggstart planeras till 2021 och planarbetet sker i samarbete med arkitektfirman CF Möller.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se